Identitat: Per als habitants de Ca na Toneta la identitat no és cap abstracció, sinó un sentiment d’arrelament i afecte a un origen i a una terra. És un sentir natural i sincer. D’aquest respecte a la pròpia identitat és d’on sorgeix l’hospitalitat: el desig de compartir gusts i sabers autòctons a cor obert. I que no és ver que ser hospitalari consisteix a oferir als altres el bo i millor de ca nostra? Així ho entenen també les germanes Maria i Teresa Solivelles que posan sempre damunt la taula el millor, començant pel rebost, que abasteixen de productes insulars, per la manera d’elaborar-los, que basan en la cuina tradicional, i per les receptes pròpies, d’inspiració popular.