Sabor/Gust: La finalitat primordial de la cuina de ca na Toneta és oferir sabor, aconseguir que tot tengui el gust d’allò que és. Però al gust no s’hi arriba si en fugim complicant els condiments o combinant els ingredients de qualsevol manera, sinó a l’inrevés. S’hi arriba refent el camí,mirant cap enrere, tornant al producte, i, encara més, arribant a les varietats autòctones que gairebé ja no s’utilitzen. Ca na Toneta ha estat un establiment pioner pel que fa a la recuperació i l’ús d’aquests ingredients quasi oblidats, però que tenen uns gusts gravats a la memòria gustativa d’un poble. Treballar braç a braç amb els productors i conrear el seu hort ecològic, és el que facilita aquest apropament i complicitat amb els sabors.